dinsdag 12 december 2017

In het boek wordt stellig geschreven

Iemand merkte op: Je schrijft nogal stellig. Waarom doe je dat? Hoe zie jij de waarheid?
Aanvankelijk schreef ik het boek voor en aan mijzelf, alsof mijn Hogere Zelf tegen mijn ego spreekt. Vandaar dat het soms belerend klinkt, maar tegen mezelf mag ik natuurlijk best belerend zijn. Jou als lezer of deelnemer aan de dialoog wil ik uiteraard niet belerend benaderen, want ik kan over mijn leven net zoveel van jou leren als jij van mij. Maar van mij mag je best in een dialoog de stellende vorm als mening of overtuiging afwisselen met een vragende vorm naar de mening van de ander. Daarmee lok je ook reacties van elkaar uit.

Hoe realiseer je liefde in jezelf?

Iemand merkte op: “Deel I zegt helemaal over dit onderwerp te gaan, maar nergens wordt de vraag met enkele zinnen beantwoord en daarmee afgesloten. Is er geen samenvatting mogelijk?”

woensdag 6 december 2017

Wat is de denktruc die wij mensen toepassen bij alles wat we benoemen?

Wij bouwen muren heen om alle verschijnselen alsof ze op zichzelf kunnen bestaan, maar dat is in feite niet zo. We hebben die ommuring om begrippen heen wel nodig om überhaupt te kunnen communiceren. Is dit een paradox en hoe gaan we daar dan mee om?

maandag 4 december 2017

Veel gestelde vragen (FAQ)

Veel gestelde vragen

Hoe kom ik in contact voor een vraag of het starten van een dialoog?
Stel uw vraag of doe uw voorstel voor een dialoog in de opmerkingen hier onderaan. Op de bestaande dialogen kunt u onder eigen naam of anoniem vrij reageren.

De rol van Beren Hanson en Bert Stoop
Beren en Bert hebben ervaren hoe prettig de dialoogvorm werkt. Zaken werden voor beiden duidelijker zonder dat er iemand overtuigd hoefde te worden. Het was letterlijk een vorm van ontmoeten.

Wordt de dialoog gemodereerd?
Veel onderwerpen zullen een ongrijpbaar karakter hebben, zodat je eindeloos kunt doorgaan. Voorbeelden zijn God, liefde, non-dualiteit, etc.. We kijken eerst aan of het niet uit de hand loopt en dragen zelf bij aan een dialoog zolang het nog verduidelijkend werkt. Iedereen mag vrij bijdragen en wanneer dat niet goed gaat zal pas na toestemming van een moderator een reactie zichtbaar zijn.
Wil je via e-mail op de hoogte worden gebracht van andere bijdragen, vink dan "melding sturen"aan.


Wat is Philia?
Wat is Sophia?

Wat is Direct Healing?

Deze vragen kunnen alleen door je persoonlijke ervaring worden beantwoord. Korte definities, die door mijn ervaring in de loop der jaren zijn geformuleerd, worden op de sites philiasophia.nl en directhealing.nl gegeven.

Uit welke culturen zijn er in het boek voorbeelden van het denken in eenheid verwerkt? Een belangrijke rol speelt het Hindoeïsme. Die kent de drie guna’s: tamas, rajas, sattva. In hun kijk op het bovennatuurlijke en het hogere Zelf onderscheiden zij Brahman en Atman. Uit de Chinese filosofie haal ik het Taoïsme aan met Yin en Yang en wei wu wei, handelen door niet te handelen. Uit Japan komt Zen. Uit Tibet Tantra. Uit Afrika Ubuntu. De term gnosis komt uit hermetisme, de gnostiek en het manicheïsme. De Aboriginals kennen de droomtijd en in Mexico kent men Teotihuacán, de stad ‘waar mensen goden worden’. Voor hen bestaan er twee werkelijkheden, de alledaagse werkelijkheid (Tonal) en de niet-alledaagse werkelijkheid (Nagual). Op de laatste pagina van het boek is een uitklappagina met een schema “Non-dualistisch leven en je ego-perspectief”. Daarop staan steekwoorden uit 5 verschillende culturele lagen die niet alle even homogeen moeten worden opgevat.