donderdag 11 januari 2018

Het mystieke proces van eenheidservaring

Beren, je beschrijft het schrijven en het lezen van jouw boek als het volgen van een proces.
Je schrijft in het boek "Het enige wat je kunt doen, is jezelf ontvankelijk maken om de heelheid van je éigen bestaan te gaan ervaren in het eeuwige nu; altijd weer alleen in dit eigenste moment (healing). En dat betekent dat je in een àndere werkelijkheid terecht komt dan die waarin je gewend was te leven. Zonder je in mystieke processen te begeven, kun je het bestaan van Direct Healing wel vermoeden, maar niet concreet beleven."

Startpunt en eindpunt van dit proces is het besef van eenheid, terwijl een baby zijn leven in totale eenheid met zijn moeder begint, doorloopt het kind en later de volwassene steeds meer bewust een proces van eenheidservaring.

Kunnen wij samen (met de lezers) dit mystieke proces, waar jij in jouw boek op doelt, in een dialoog doorlopen?

dinsdag 12 december 2017

In het boek wordt stellig geschreven

Iemand merkte op: Je schrijft nogal stellig. Waarom doe je dat? Hoe zie jij de waarheid?
Aanvankelijk schreef ik het boek voor en aan mijzelf, alsof mijn Hogere Zelf tegen mijn ego spreekt. Vandaar dat het soms belerend klinkt, maar tegen mezelf mag ik natuurlijk best belerend zijn. Jou als lezer of deelnemer aan de dialoog wil ik uiteraard niet belerend benaderen, want ik kan over mijn leven net zoveel van jou leren als jij van mij. Maar van mij mag je best in een dialoog de stellende vorm als mening of overtuiging afwisselen met een vragende vorm naar de mening van de ander. Daarmee lok je ook reacties van elkaar uit.

Hoe realiseer je liefde in jezelf?

Iemand merkte op: “Deel I zegt helemaal over dit onderwerp te gaan, maar nergens wordt de vraag met enkele zinnen beantwoord en daarmee afgesloten. Is er geen samenvatting mogelijk?”

woensdag 6 december 2017

Wat is de denktruc die wij mensen toepassen bij alles wat we benoemen?

Wij bouwen muren heen om alle verschijnselen alsof ze op zichzelf kunnen bestaan, maar dat is in feite niet zo. We hebben die ommuring om begrippen heen wel nodig om überhaupt te kunnen communiceren. Is dit een paradox en hoe gaan we daar dan mee om?

maandag 4 december 2017

Veel gestelde vragen (FAQ)

Veel gestelde vragen

Hoe kom ik in contact voor een vraag of het starten van een dialoog?
Stel uw vraag of doe uw voorstel voor een dialoog in de opmerkingen hier onderaan. Op de bestaande dialogen kunt u onder eigen naam of anoniem vrij reageren.

De rol van Beren Hanson en Bert Stoop
Beren en Bert hebben ervaren hoe prettig de dialoogvorm werkt. Zaken werden voor beiden duidelijker zonder dat er iemand overtuigd hoefde te worden. Het was letterlijk een vorm van ontmoeten.

Wordt de dialoog gemodereerd?
Veel onderwerpen zullen een ongrijpbaar karakter hebben, zodat je eindeloos kunt doorgaan. Voorbeelden zijn God, liefde, non-dualiteit, etc.. We kijken eerst aan of het niet uit de hand loopt en dragen zelf bij aan een dialoog zolang het nog verduidelijkend werkt. Iedereen mag vrij bijdragen en wanneer dat niet goed gaat zal pas na toestemming van een moderator een reactie zichtbaar zijn.
Wil je via e-mail op de hoogte worden gebracht van andere bijdragen, vink dan "melding sturen"aan.


Wat is Philia?
Wat is Sophia?

Wat is Direct Healing?

Deze vragen kunnen alleen door je persoonlijke ervaring worden beantwoord. Korte definities, die door mijn ervaring in de loop der jaren zijn geformuleerd, worden op de sites philiasophia.nl en directhealing.nl gegeven.

Uit welke culturen zijn er in het boek voorbeelden van het denken in eenheid verwerkt? Een belangrijke rol speelt het Hindoeïsme. Die kent de drie guna’s: tamas, rajas, sattva. In hun kijk op het bovennatuurlijke en het hogere Zelf onderscheiden zij Brahman en Atman. Uit de Chinese filosofie haal ik het Taoïsme aan met Yin en Yang en wei wu wei, handelen door niet te handelen. Uit Japan komt Zen. Uit Tibet Tantra. Uit Afrika Ubuntu. De term gnosis komt uit hermetisme, de gnostiek en het manicheïsme. De Aboriginals kennen de droomtijd en in Mexico kent men Teotihuacán, de stad ‘waar mensen goden worden’. Voor hen bestaan er twee werkelijkheden, de alledaagse werkelijkheid (Tonal) en de niet-alledaagse werkelijkheid (Nagual). Op de laatste pagina van het boek is een uitklappagina met een schema “Non-dualistisch leven en je ego-perspectief”. Daarop staan steekwoorden uit 5 verschillende culturele lagen die niet alle even homogeen moeten worden opgevat.

zaterdag 25 november 2017

De mystiek van direct healing

Voorpagina De mystiek van direct healing
Omslag ontworpen door Kike Spahr van der Hoek
Op 15 december 2017 kwam deel 1 van een trilogie door Beren Hanson uit met als titel De mystiek van Direct Healing, beleef je bestaan als eenheid. Realiseer je liefde in jezelf.

In 'De mystiek van Direct Healing' verwoordt Beren Hanson de concrete ervaring van: 'je onmiddellijk spiritueel geheeld voelen' en formuleert tezelfdertijd een geestelijke in plaats van een louter materialistische filosofie van de geneeskunde. Daarnaast raakt dit onderwerp direct aan de centrale spanningsvelden waar we aan het begin van de 21e eeuw mee te maken hebben: oorlog en conflict versus innerlijke vrede, en kapitalistische economie versus ecologie.

Een citaat:
Je gerichtheid op je ego, heeft je van het bestaan vervreemd. Je ego vormt in feite niets meer dan het perspectief van waaruit je je bewust bent van je persoonlijke leven als geheel, in vergelijking tot HET BESTAAN. Maar de schijnbare waarnemer; je ego, bestáát niet echt. Je kunt alleen ZIJN. Je kunt niet zijn wat je waarneemt en tegelijk ook de waarnemer zèlf zijn. Daarom moet iedere mens God; de Liefde voor Het Bestaan of Moeder Aarde; de Liefde voor Zijn Hogere Wezen, uit zichzelf opnieuw geboren laten worden, want dat is je enige gemeenschappelijke werkelijkheid en die zit in iedereen!

Het boek is onder andere te koop in de boekhandel en op bol.com.

Op dit blog kunnen lezers een dialoog aangaan met elkaar en de auteur over de thema's uit het boek.